1. محمد ابراهیم حکم آبادی , ایمان الله بیگدلی , جوانشیر اسدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر , روان شناسی سلامت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۳۸-۱۶۱
 2. معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران , روان شناسی سلامت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۸-۱۰۰
 3. نیلوفر0 طاهری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان , دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۳۰۱-۳۱۲
 4. فایزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی مشهدی , سیدرضا عطارزاده حسینی , ریحانه احمدزاده قویدل , دکتر حسین مشهدی نژاد , اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن , بیهوشی و درد , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۳۸-۴۸
 5. سیده فاطمه هاشمی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , نقش سواد عاطفی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارض , آموزش، مشاوره و روان درمانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۹-۷۲
 6. محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ایمان سیدمحرّمی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , نسرین میرچولی , اعظم برآبادی , رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۷-۱۳
 7. معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۷۰۶-۷۱۳
 8. عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی مشهدی , سید هاشم دانش ثانی , اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال , دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۴۰-۳۵۱
 9. سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیده مریم مشیریان فراحی , شمیم رزاقی کاشانی , حامد توکلی , ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان , پژوهش در دین و سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳
 10. کبری حسینی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدسعید عبدخدائی , بررسی ارتباط زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی و رضایت از زندگی , پژوهش در دین و سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳-۱۱
 11. ایمان سیدمحرّمی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان , مشاوره کاربردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۳-۴۰
 12. نعیمه ادبی زو , ایمان الله بیگدلی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی , مشاوره و روان درمانی خانواده , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۹۳-۱۰۶
 13. مونا کارگر , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی , زن و مطالعات خانواده , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۴۹-۱۶۰
 14. سیده مریم مشیریان فراحی , علی غنائی چمن آباد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , مصطفی نجمی , حامد غفاریان مسلمی , محمد محمد دوست , پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد , دین و سلامت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۹-۴۸
 15. انسیّه لعل زاده کندکلی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ربابه حصارسرخی , بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۹-۱۹
 16. سمیه عسگری , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهد , دین و سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۶-۱۶
 17. مونا کارگر , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۳۷-۴۴
 18. راحله مهدویان فرد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سونه قناعت باجگیرانی , پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۲۲-۱۳۷
 19. فائزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی مشهدی , سیدرضا عطارزاده حسینی , حسین مشهدی نژاد , سیما افتخارزاده , ریحانه احمدزاده قویدل , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن , بیهوشی و درد , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۳۴-۴۴
 20. محمد ابراهیم حکم آبادی , علی محمد رضایی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی سلامت , تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد , پزشکی ارومیه , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۷۵۲-۷۵۹
 21. سیدجواد سیدمحمودی رخنه , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثرات مصرف مواد اعتیادآور، بر کارکردهای عصب- روانشناختی معتادان شهر شیراز , دانشگاه علوم پزشکی بیرجند , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۹۵-۳۰۴
 22. سمیه عسکریان , محمد حسن حسن زاده سبلوئی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختی , روان شناسی و دین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۳-۳۷
 23. داود هزاره‌ای , سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی , علیرضامرادی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی– رفتاری(CBT) و درمانگری فعال سازی رفتاری(BAT) در اصلاح عملکرد شناختی ( حافظه کاری و زمان واکنش ساده(SRT)) سوء مصرف کنندگان هروئینی در افغانستان , روانشناسی شناختی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۵۴-۶۱
 24. سمیه عسکریان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدحسن حسن زاده , تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان , طب جانباز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۶۰-۶۸
 25. علی ارزنده فر , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۴۷-۱۶۲
 26. محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمود دژکام , پرویز آزاد فلاح , مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی , روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۴۷-۶۳